⁉️چراغ‌های پشت آمپر تزیینی نیستند

⁉️چراغ‌های پشت آمپر تزیینی نیستند

چراغ بنزین، روغن، استپ، چک موتور، ABS و ...تک تک این علایم به معنای بروز مشکلی در خودرو شما و به دنبال آن، تماس با مراکز خدماتی خودرو شماست. از کنار آنها بی‌توجه نگذرید. 

برای مثال با به انتها رسیدن لنت‌های ترمز و پایین آمدن سطح روغن ترمز، سر پیچ‌ها و به هنگام تلاطم خودرو، چراغ ترمز دستی چشمک خواهد زد که با بی اهمیتی خودرو شما در محلی نا معلوم، با مشکل اتمام لنت مواجه خواهد شد.

  • نویسنده : faghihitrading
  • تاریخ درج : 1397/07/21
  • تعداد بازدید : 949
  • پسندیدم :

پیشنهاد ویژه
Facebook : omran.faghihi.trading.co
Instagram : omranfaghihi.trading.co
Telegram : faghihitrading
whatsapp: 09173627664
aparat: faghihitrading