چه عواملی باعث میشود که قدرت موتور کاهش پیدا کند و شتابگیری ضعیف شود:  • نویسنده : faghihitrading
  • تاریخ درج : 1397/08/09
  • تعداد بازدید : 211
  • پسندیدم :

پیشنهاد ویژه
Facebook : omran.faghihi.trading.co
Instagram : omranfaghihi.trading.co
Telegram : faghihitrading
whatsapp: 09173627664
aparat: faghihitrading