باطری کمکی

باطری کمکی

چنانچه مجبور شدین به هر دلیل برای روشن کردن خودرو از باطری کمکی استفاده کنید

توجه داشته باشین اگر خودروی شما دارای سیستم سوخت رسانی انژکتوری میبباشد. حتما خودروی مقابل هم انژکتوری باشد.
 
در سیستم انژکتور ،برق 
 
ایسیو(کامپیوتر ) و قطعات بطور ثابت تغذیه میشود و چون در سیستم کاربراتور این موضوع رعایت نشده و ولتاژ تولیدی کم و زیاد میشود،
 
لذا باعث صدمه به ایسیو و قطعات میشود.
 

هیچگاه جهت روشن کردن خودرو آنرا هل ندهید.

 در صورتیکه تسمه تایم پاره و یا رد کند در بیشتر خودروها باعث صدمه به سوپاپ و پیستون‌ها میشود.

  • نویسنده : faghihitrading
  • تاریخ درج : 1397/01/20
  • تعداد بازدید : 188
  • پسندیدم :

پیشنهاد ویژه
Facebook : omran.faghihi.trading.co
Instagram : omranfaghihi.trading.co
Telegram : faghihitrading
whatsapp: 09173627664
aparat: faghihitrading